Microsoft Teams – vhodný nástroj na vzdelávanie dištančnou metódou

  • Peter Schmidt Katedra aplikovanej informatiky Fakulta hospodárskej informatiky
  • Veronika Horniaková Katedra aplikovanej informatiky Fakulta hospodárskej informatiky

Abstrakt

V súčasnosti čelíme veľmi rýchlemu rozvoju nových komunikačných nástrojov. Je potrebná efektívna spolupráca s náležitou spätnou väzbou. Tento článok sa zameriava na možnosti využitia novej platformy na zefektívnenie externej formy vzdelávania dištančnou metódou využitím MS Teams.
Publikováno
2019-12-13