Využitie časových radov v ekonomickej praxi

  • Daniela Sivašová
Klíčová slova: technická analýza, kĺzavý priemer, finančný trh

Abstrakt

Kĺzavý priemer (Moving Average – MA) patrí  k základným a najstarším indikátorom technickej analýzy.  Svoju obľubu si získal zásluhou jednoduchosti a flexibilite. Veľkou prednosťou použitia kĺzavých priemerov je ich jednoduchosť a skutočnosť, že investora pomerne rýchlo informujú o tendencii vývoja sledovaného časového radu, ktorý je eliminovaný od sezónnych a cyklických výkyvov.  Pre investora je dôležitý vývoj krátkodobého kĺzavého priemeru, ktorý skôr reaguje na zmenu trendu vývoja a jeho porovnanie s dlhodobým kĺzavým priemerom vytvára lepšie signály pre nákup a predaj.  Informuje o nálade finančného trhu, šumu trhu, volatility trhu ako aj falošných signálov trhu.  Zjednodušene môžeme povedať, že kĺzavý priemer vyhladzuje priebeh finančného inštrumentu a vďaka tomu sa dá lepšie porovnať trh. Technika kĺzavého priemeru je veľmi účinným nástrojom pre potvrdenie obratu trendu a umožňuje relatívne zavčasu reagovať na vzniknutú situáciu. Tento nástroj pomáha obchodníkovi, investorovi potvrdiť, či jeho zámer a cena aktíva sú v súlade s aktuálnym trendom. Kĺzavé priemery sa dajú využiť ako užitočný prostriedok pri analýze cien trhových aktív, ale zároveň sú aj účinným doplnkom k iným nástrojom technickej analýzy. Táto štatistická  technika tvorí nutný základ vedomostí, ktoré sa pri praktickom obchodovaní využívajú. Obrovská dynamika trhov vystavuje denne všetkých investorov rôznym nástrahám finančného trhu. Tie sú spojené s veľkými rizikami. Nájsť tú správnu cestu k úspechu je veľmi náročné a vyžaduje to tvrdú prácu, znalosť trhu, jeho fungovanie a tiež dostatok odvahy postaviť sa tvárou v tvár možným rizikám plynúcich z obchodovania.

Reference

1. DEMJAN, V. – IŽIP, R. . – MORAVČÍK, M. Pravda a mýty o forexe. Bratislava : TRIM S&P, s. r. o., 2011, 231 s. ISBN 978-80-470630-9-2.
2. HARTMAN, O., Jak se stat forexovým obchodníkem. vyd. Praha: FXstreet.cz
s. r. o., Praha, 2014, 280 s. ISBN 978-80-904418-3-5
3. KOTLEBOVÁ, E. 2009. Bayesovská štatistická indukcia v ekonomických aplikáciách. Bratislava : EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2788-0
4. KOTLEBOVÁ, E. a kolektív: Štatistika pre bakaláro v praxi. Bratislava : EKONÓM, 2017,
ISBN: 9788022543668
5. ŠOLTÉS E. a kolektív. Štatistické ,metódy pre ekonómov. Bratislava: Wolters Kluvers, 2015, 352 s., ISBN 978-80-816823-4-6
6. TKÁČOVÁ D,. BELÁS J., HORVÁTHOVÁ E., CHOVANCOVÁ B., MALACKÁ V.
Finančné trhy a bankovníctvo. Bratislava: Wolters Kluvers, 2017, 312 s. EAN kod:
9788075525284
Publikováno
2020-06-02