K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat

Pokyny pro autory

https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/ekonomika-a-infor

Pokyny pre atorov

Rozsah:

-          vedecké state a diskusie 10 až 15 strán. Základnou požiadavkou je originalita príspevku a komplexnosť jeho spracovania. Prijímame príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku (uprednostňujú sa príspevky v anglickom jazyku);

-          informácie maximálne 2 strana;

-          recenzie maximálne 2 strany.

 

Forma: textový editor MS WORD, verzia 2 000 a vyššia. Šablóna pre písanie článkov je na webovej stránke http://fhi.sk/sk/casopis/Ekonomika-a-informatika.html.

Príspevky predkladajú autori elektronicky vo formáte .doc/.docx do systému na stránke http://ei.fhi.sk. Príspevky sú recenzované. Redakčná rada zabezpečí interné a externé posúdenie textu príspevku. Autor príspevku je povinný zapracovať pripomienky z posudkov najneskôr do 2 týždňov od doručenia e-mailov so žiadosťou o vykonanie oponentských posudkov v elektronickom systéme časopisu a zaslať príspevok so zapracovanými pripomienkami vo formáte .doc/.docx prostredníctvom elektronického systému časopisu Ekonomika a informatika. Konečné rozhodnutie o publikovaní príspevku urobí redakčná rada časopisu. Autor pred zverejnením príslušného čísla časopisu Ekonomika a informatika odsúhlasí formátovanie elektronickej verzie článku. Fakulta hospodárskej informatiky si vyhradzuje právo zverejniť príspevky schválené redakčnou radou v elektronickej forme časopisu Ekonomika a informatika.

Autorské honoráre sa neplatia. Predložením príspevku do elektronického systému vedeckého časopisu Ekonomika a informatika dáva autor príspevku vydavateľovi právo, aby bezplatne publikoval text príspevku v časopise Ekonomika a informatika v elektronickej forme vo formáte .pdf.