Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1852 35 Bratislavatel.: 02/6729 5723 e-mail: eva.certekova@euba.sk

Hlavní kontakt

Ivan Brezina
Telefon +421 2/6729 5736

Technický kontakt

Anna Strešňáková