Analýza trestných činov na Slovensku

  • Ľubica Hurbánková Katedra štatistiky, Fakulta hospodárskej informatiky

Abstrakt

V príspevku sa zaoberáme analýzou trestných činov na Slovensku v rokoch 2010 až 2015. Najskôr analyzujeme jednotlivé druhy trestných činov a ich podiel na celkovom počte. Pomocou Suslovovho koeficienta zistíme, či sa zmenila štruktúra jednotlivých druhov trestných činov v roku 2010 a 2015.Následne sa zameriavame na trestné činy v jednotlivých krajoch Slovenska. Na základe príspevkovej metódy zistíme, ktorý kraj najviac prispel k poklesu počtu trestných činov. Na záver analyzujeme páchateľov jednotlivých druhov trestných činov a výšky spôsobených škôd jednotlivými druhmi trestných činov.
Publikováno
2017-11-27
Sekce
Clanky