Systematizácia podielových ukazovateľov pomocou grafov a jej aplikácia vo finančnej analýze podniku

  • Jozef Fecenko Katedra matematiky a aktuárstva Fakulta hospodárskej informatiky

Abstrakt

Teória grafov a sieťová analýza má bohaté využitie v ekonomických aplikáciách, predovšetkým oblastiach plánovania, realizácie, kontroly a analýzy. Využíva sa napríklad pri riadení zložitých projektov, a to z časového, nákladového ako aj kapacitného aspektu. V poslednej dobe  sa teória grafov využíva v aplikáciách matematických softvérových produktov, napríklad pri znázornení ktoré triedy aktív sú navzájom silne korelované a ktoré nie [8]. Článok popisuje originálnu metódu systematizácie podielových ukazovateľov finanančno-ekonomickej analýzy podniku, ktorá zahrňuje nielen multiplikatívne ale aj aditívne súvislosti medzi jednotlivými ukazovateľmi a ekonomickými veličinami.
Publikováno
2017-11-27
Sekce
Clanky