E-odpad ako negatívny dôsledok rozvoja informačnej spoločnosti

Autoři

  • Pavol Jurík Katedra aplikovanej informatiky Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt

Prudký rozvoj informačnej spoločnosti, ktorý odštartoval v priebehu 60. rokov 20. stor., je spojený s viacerými problémami, ktoré spočiatku neboli zjavné, no v posledných rokoch na seba čoraz viac upozorňujú. Ide napr. o radikálnu zmenu životného štýlu ľudí a spôsobu trávenia voľného času, zdravotné problémy vyplývajúce z dlhodobého sedenia pred obrazovkami počítačov, narastajúca závislosť mladých ľudí na sociálnych sieťach a súvisiacich technológiách, ale tiež postupné hromadenie obrovského množstva elektronického a elektrického odpadu. Narastajúca spotreba elektrických spotrebičov, elektroniky a počítačovej techniky spôsobila takpovediac explozívny nárast množstva elektronického a elektrického odpadu vo svete, ktorý obsahuje toxické chemikálie, ťažké kovy a nebezpečným spôsobom zaťažuje životné prostredie. Cieľom tohto článku je upozorniť na aktuálne hrozby súvisiace s hromadením elektronického a elektrického odpadu a opísať potenciálne spôsoby riešenia tohto problému.       

Stahování

Publikováno

2018-11-29

Číslo

Sekce

Clanky