Sú informácie prezentované v účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky dostatočne užitočné pre ich používateľov?

Autoři

  • Miriama Blahušiaková Katedra účtovníctva a audítorstva Fakulta hospodárskej informatiky

Abstrakt

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie je povinná do svojej právnej úpravy transponovať nariadenia Európskej únie. Významným krokom bola implementácia Smernice o účtovných závierkach do právnej úpravy účtovníctva, vďaka ktorej sa v slovenskej právnej úprave účtovníctva zaviedli veľkostné skupiny účtovných jednotiek. Mikro účtovné jednotky patria veľkosťou aj rozsahom podnikateľských aktivít k tým najmenším. Cieľom príspevku je analyzovať účtovnú závierku mikro účtovných jednotiek s cieľom posúdiť, či informácie prezentované v nej sú dostatočne užitočné pre rozhodovacie potreby používateľov.

Stahování

Publikováno

2018-11-29

Číslo

Sekce

Clanky