Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) podľa medzinárodných zmlúv a daňovej legislatívy Slovenskej republiky

Autoři

  • Anna Baštincová Katedra účtovníctva a audítorstva Fakulta hospodárskej informatiky

Abstrakt

Jedným zo zámerov uzatvárania medzinárodných zmlúv je upraviť právo zmluvných štátov pri zdanení určitého príjmu, ktorý má zdroj v jednom štáte a plynie rezidentovi druhého štátu. Medzinárodná zmluva stanoví, ktorý zmluvný štát má právo na zdanenie tohto príjmu - štát zdroja príjmu alebo štát rezidencie príjemcu. Podľa Modelovej daňovej zmluvy OECD           o zdanení príjmu a majetku má štát zdroja príjmu obmedzené právo na zdanenie podielov na zisku (dividend). Toto obmedzenie je stanovené percentom z hrubého príjmu dividend. Zdaňovať dividendy nižšou sadzbou dane umožňuje len v prípade, ak skutočný vlastník tohto príjmu je rezidentom druhého zmluvného štátu, priamo vlastní najmenej 25 % majetku spoločnosti vyplácajúcej dividendy a aktívne ovplyvňuje jej činnosť. Neobmedzené právo na zdanenie má štát rezidencie príjemcu dividend. Príspevok je zameraný na testovanie podmienok pre uplatnenie nižšej sadzby dane z podielov na zisku (dividend) v štáte zdroja príjmu podľa Modelovej daňovej zmluvy OECD, na analýzu a aplikáciu stanovených kritérií pri zdaňovaní uvedených príjmov podľa daňovej legislatívy Slovenskej republiky.  

Stahování

Publikováno

2018-11-29

Číslo

Sekce

Clanky