Virtuálna mena ako moderná súčasť majetku účtovnej jednotky

  • Ladislav Kareš
Klíčová slova: virtuálna mena, kryptomena, účtovanie virtuálnej meny, oceňovanie virtuálnej meny, bitcoin,

Abstrakt

V našom príspevku sme zamerali pozornosť na charakter, modernosť a vizualizáciu tej časti majetku účtovnej jednotky, ktorú môžeme zaradiť medzi finančné nástroje a pre jej označenie sa požívajú pojmy ako virtuálna mena, kryptomena alebo digitálna mena. V príspevku sa venujeme charakteristike dosť širokého spektra tohto majetku, pričom po obsahovom vymedzení tohto majetku z pohľadu ekonomického cítenia autora a citovaných zdrojov, sme svoju pozornosť venovali problematike účtovania, vykazovania, oceňovania a zdaňovania virtuálnej meny predovšetkým v nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií SR týkajúce sa virtuálnych mien.

Reference

.
Publikováno
2020-06-02