Analýza prístupov k účtovnému zobrazeniu virtuálnej meny

  • Miriama Blahušiaková
Klíčová slova: Virtual currency, cryptocurrency, IFRS, short – term financial assets, intangible assets, inventories

Abstrakt

Napriek tomu, že prvá kryptomena sa vo svete objavila už v roku 2009, záujem o ňu začal narastať až s rastom jej hodnoty. Keď začali pribúdať transakcie s kryptomenou, národné aj nadnárodné jurisdikcie sa začali zaoberať otázkami týkajúcimi sa zdaňovania a účtovania kryptomien. Vzhľadom na to, že transakcie sú anonymné, bolo potrebné zabrániť zneužitiu použitia kryptomeny na pranie špinavých peňazí a na ďalšiu ilegálnu činnosť. Postupne sa pozornosť zamerala nielen na oblasť zdaňovania výnosov z kryptomien, ale aj na úpravu účtovného zobrazenia kryptomeny v účtovných jednotkách, ktoré kryptomenu držia z rôznych dôvodov. Príspevok je zameraný na podrobnú analýzu a komparáciu legislatívneho procesu úpravy účtovného zobrazenia, t. j. identifikácie, oceňovania, účtovania a vykazovania kryptomeny, a to z hľadiska nadnárodnej úpravy (IFRS), a národnej úpravy v Českej republike a v Slovenskej republike.

Reference

nie je
Publikováno
2020-12-14