Analýza likvidácie obchodnej spoločnosti z právneho, účtovného a daňového hľadiska

Autoři

  • Martina Podmanická Fakulta hospodárskej informatiky

Klíčová slova:

likvidácia, obchodná spoločnosť, zásada nepretržitosti pokračovania v činnosti podniku, mimoriadna účtovná závierka

Abstrakt

Likvidácia obchodnej spoločnosti je z hľadiska existencie obchodnej spoločnosti poslednou vlastníckou transakciou v živote obchodnej spoločnosti. Likvidácia je dlhodobý a náročný proces smerujúci k zániku obchodnej spoločnosti. Napriek jej negatívnemu vnímaniu, likvidácia predstavuje prirodzenú súčasť existencie obchodnej spoločnosti. Príspevok objasňuje  likvidáciu spoločnosti ako jednu z foriem zrušenia spoločnosti, ozrejmuje povinnosti obchodnej spoločnosti i likvidátora spoločnosti spojené s likvidáciou a informuje o právnych súvislostiach likvidácie do tej miery, ktorá je nevyhnutná pre pochopenie likvidácie a správne účtovné zobrazenie danej transakcie, zároveň poskytuje účtovné i daňové riešenie danej problematiky z hľadiska zanikajúcej spoločnosti v súlade s platnou obchodnou, účtovnou i daňovou legislatívou.

Stahování

Publikováno

2023-12-13