Prieskum hodnotenia online výučby na slovenských vysokých školách počas pandémie COVID-19 z pohľadu študentov

Autoři

  • Pavol Jurík Katedra aplikovanej informatikyFakulta hospodárskej informatiky
  • Gregor Bilčík absolvent študijného programu Informačný manažment na EUBA

Klíčová slova:

COVID-19, dištančná výučba, e-learning, vysoké školstvo

Abstrakt

Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobovaného vírusom SARS-CoV-2 zasiahla do mnohých oblastí spoločenského života, vrátane sféry vzdelávania. Jednotlivé štáty vrátane Slovenska potom na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie prijali rozličné bezpečnostné opatrenia na zastavenie alebo spomalenie šírenia vírusu. V tomto článku sa zameriame výlučne na oblasť vysokoškolského vzdelávania na Slovensku v pandemickom období, ktoré sa v tom čase realizovalo dištančne s využitím rozličných e-learningových nástrojov. Prechod na vzdelávanie z domu bol medzi študentmi vnímaný rôzne a bolo možné sa stretnúť s pozitívnymi i negatívnymi reakciami. Výsledky prieskumu realizovaného so študentmi slovenských vysokých škôl si bližšie rozoberieme v tomto článku.

Stahování

Publikováno

2023-12-13