Užitočnosť účtovnej závierky v prostredí Slovenska - dáta z 2019 a 2020

Autoři

  • Ján Vlčko EUBA
  • Jitka Meluchová

Klíčová slova:

užitočnosť, účtovná závierka, účtovníctvo, SME, Slovensko

Abstrakt

Na Slovensku, všetky firmy musia zverejňovať svoje účtovné závierky vo verejnom registri účtovných závierok. Účtovná závierka je zostavená podľa presných pravidiel a v predpísanej štruktúre. Užitočnosť skúmame z údajov zverejnených v účtovných závierkach firiem v rokoch 2019 a 2020 kedy boli zasiahnuté pandémiou COVID-19. Užitočnosť reprezentovaná úžitkom je subjektívna veličina. V tomto článku skúmame užitočnosť účtovnej závierky na základe kvality a použiteľnosti údajov zverejnených v účtovných závierkach pre používateľov účtovnej závierky. Kvalitu účtovných závierok skúmame prostredníctvom spočítania a vyhodnotenia počtu neprirodzených hodnôt finančných ukazovateľov vypočítaných pre jednotlivé účtovné závierky zo skúmanej vzorky účtovných závierok. Podľa OECD bolo v 2020 na Slovensku 99.6% firiem zo segmentu SME. V tomto výskume sme preukázali, že významné množstvo firiem vykazuje neprirodzené hodnoty vybraných finančných ukazovateľov, čím sa vytvára priestor pre ďalší výskum dôvodov a možných riešení.

Stahování

Publikováno

2023-12-13