Právna úprava premeny obchodných spoločností

Autoři

  • Lucia Ondrušová Katedra účtovníctva a audítorstva

Klíčová slova:

zrušenie spoločnosti bez likvidácie, premena, fúzia, rozdelenie, rozštiepenie, odštiepenie

Abstrakt

Vzhľadom k členstvu Slovenskej republiky v Európskej únii je potrebné implementovať požiadavky a právne predpisy Európskej únie aj do právnych predpisov Slovenskej republiky. Na základe ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 týkajúcej sa cezhraničných premien, zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností schválila Vláda Slovenskej republiky zákon o premenách obchodných spoločností. Cieľom zákona o premenách obchodných spoločností bolo vytvorenie jednotnej a prehľadnej právnej úpravy týkajúcej sa zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností, zmeny právnej formy a ich cezhraničných alternatív. Zákon o premenách obchodných spoločností zavádza novú terminológiu a vzhľadom k tomu je cieľom príspevku poukázať na zmeny ohľadom právnej úpravy zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie, ktorú uskutočňujú obchodné spoločnosti nie len v rámci Slovenskej republiky, ale aj v rámci jednotlivých krajín Európskej únie v tzv. cezhraničných transakciách.  

Stahování

Publikováno

2023-12-13