Vplyv veľkosti a štruktúry dát na algoritmickú zložitosť v triedach P a NP

Autoři

  • Peter Schmidt

Klíčová slova:

Kategorizácia (P a NP), NoS-NoB Data, Big Data, Small Data, Algoritmická zložitosť

Abstrakt

Výpočtová zložitosť a klasifikácia problémov do kategórií P a NP predstavujú kritické aspekty v oblasti algoritmickej zložitosti. Tento článok sa zameriava na interakciu medzi veľkosťou a štruktúrovanosťou dátových setov a ich vplyv na zaradenie problémov do týchto kategórií. Zatiaľ čo problémy v kategórii P sú efektívne riešiteľné, problémy v kategórii NP sú charakterizované rýchlym overením ich riešení. V kontexte Big Data sa objavuje nová úroveň komplexity, ktorá komplikuje klasifikáciu problémov. Článok tiež rozširuje diskusiu na Nos-Nob dátové sety, ktoré sú príliš veľké na bežné počítače, ale príliš malé na distribuované systémy, a často vyžadujú špeciálny prístup. Na základe analýzy v rámci štruktúrovaných, semi-štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát v kontexte small, big a nos-nob dát, článok ukazuje, že je možné odhadnúť, do akej kategórie dát úloha spadá, a tým pádom aj najvhodnejšiu technológiu spracovania, na základe jej zaradenia do kategórie P alebo NP.

Stahování

Publikováno

2023-12-13