Význam rozšírenej reality a vybraných vizualizačných nástrojov v IT vzdelávaní

Autoři

  • Zsolt Simonka Katedra matematiky a aktuárstva Fakulta hospodárskej informatiky
  • Veronika Horniaková University of Economics in Bratislava
  • František Slaninka University of Economics in Bratislava

Klíčová slova:

virtual reality, augmented reality, digitization, IT education, market with VR and AR

Abstrakt

Príspevok je venovaný rozšírenej realite (RR) ako modernému a efektívnemu prvku digitalizácie v súčasnosti. Poskytuje prehľad možností využitia rozšírenej reality vo vzdelávaní a analyzuje potenciálne výhody tejto technológie v IT vzdelávaní. Ďalej uvádza niekoľko nástrojov a platforiem, ktoré v interakcii s virtuálnymi objektami rozširujú škálu ich aplikačných možností, napr. takto prispôsobené technológie môžu učitelia využiť na tvorbu interaktívnych RR učebných materiálov. Článok tým poukazuje na integráciu rozšírenej reality ako obohacujúceho prvku ich funkcionality. Okrem toho popisuje globálny trh s rozšírenou realitou a virtuálnou realitou (VR), jeho súčasný stav a predpokladaný rast v nadchádzajúcich rokoch, pričom zdôrazňuje využitie RR v sektore zdravotnej starostlivosti a ďalších odvetviach priemyslu. Text taktiež identifikuje kľúčové faktory, ktoré budú riadiť rast trhu s VR a RR, ako sú napr. rastúca digitalizácia, lepšia dostupnosť cenovo dostupných zariadení a zvyšujúce sa používanie spotrebnej elektroniky. Článok akcentuje význam a rozmanité možnosti využitia rozšírenej reality vo vzdelávaní a poukazuje na trhový potenciál tejto technológie v budúcnosti.

Stahování

Publikováno

2023-12-13