Oceňovacie modely v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

  • Božerna Hrvoľová Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu

Abstrakt

Ohodnocovanie cenných papierov má mimoriadny význam na Slovensku, kde kapitálový trh, osobitne trh akcií nie je ani aktívny, ani likvidný a neplní ani jednu z najdôležitejších funkcií – cenotvornú funkciu. Právna úprava ohodnocovania cenných papierov sa nachádza vo viacerých právnych normách Ministerstva financií SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Hodnoty a ceny cenných papierov sú označované rôznymi pojmami s rôznym obsahom. Princípy, metódy ohodnocovania sú v zákone č. 431/2002 Z. z. označované ako modely, ktorých charakteristika sa odlišuje od teórie.
Publikováno
2017-11-27
Sekce
Clanky