Prínosy a riziká cloud computingu

  • Pavol Jurík Katedra aplikovanej informatiky Fakulta hospodárskej informatiky

Abstrakt

Cloud computing je v súčasnej dobe populárny spôsob poskytovania a používania IT služieb. Jeho popularita narastá najmä preto, že jeho použitie môže používateľom priniesť úsporu finančných nákladov súvisiacich s vývojom, prevádzkou a aktualizáciou aplikácií a tiež s nákupom, prevádzkou a údržbou výpočtových zdrojov, ako sú operačné pamäte, procesory, servery, dátové úložiská a pod. Používateľmi pritom môžu byť jednotlivci, firmy, ale aj organizácie vo všeobecnosti (napr. škola, úrad a pod.), a tak majú technológie cloud computingu pomerne široké možnosti uplatnenia. Napriek nesporným výhodám má však použitie takýchto technológií aj svoje tienisté stránky. Cieľom tohto článku je preto identifikovať a charakterizovať hlavné prínosy a tiež hlavné úskalia zavádzania cloud computingových služieb do technologickej architektúry podnikových informačných systémov. Vďaka tomu môže článok poslúžiť ako pomôcka pre firmy a ich manažérov pri rozhodovaní sa o použití alebo nepoužití takéhoto riešenia. 
Publikováno
2017-11-27
Sekce
Clanky