Úvod do informačnej bezpečnosti občana

  • Peter Lošonczi The University of Security Management in Košice Kukučinová 17, Košice

Abstrakt

Štúdia uvádza čitateľa do problematiky týkajúcej sa informačnej bezpečnosti občana v oblasti ochrany osobných údajov, autorských práv a iných oblastiach života jednotlivca žijúceho vo výrazne štandardizovanom prostredí SR ako integrálnej súčasti EÚ. Poukazuje na bežné oblasti života občana v konfrontácii s aplikáciou trendov v predmetnej téme smerujúcich z rozhodnutia EÚ až k občanovi SR. Spracovanie poukazuje na možné riziká, ale aj na možnosti riešenia všeobecného zachovania bezpečnosti občana pred nástrahami ako je zneužitie osobných údajov, profilovanie jednotlivca alebo až krádež identity, a to pri triezvom narábaní s nástrojmi ako je napr. GDPR (General Data Protection Regulation).
Publikováno
2019-05-14