Hlavné atribúty kvalitného webu

  • Peter Procházka Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra aplikovanej informatiky Bratislava, Slovensko

Abstrakt

Príspevok sa venuje hlavným atribútom kvalitnej webovej stránky z hľadiska jej technického prevedenia a nerieši vzhľadovú a marketingovú prezentáciu, teda samotné zobrazenie obsahu. 
Publikováno
2019-12-13