Niektoré metodologické problémy modelovania faktorov rastu ekonomiky

  • Marián Goga Katedra operačného výskumu a ekonometrie Fakulta hospodárskej informatiky

Abstrakt

Autor v článku uvádza niektoré metodologické problémy modelovania faktorov rastu ekonomiky z hľadiska ich intenzívneho, resp. extenzívneho pôsobenia na jej dynamiku rastu. V prvej časti sú uvedené možnosti výpočtu podielu extenzívnych a intenzívnych faktorov na celkovom prírastku outputu. V druhej časti autor uvádza spôsob modelovania podielu extenzívnych a intenzívnych faktorov podľa ich absolútneho príspevku na raste outputu a problémy modelovania vplyvu štruktúrnych zmien ako intenzívneho faktora rastu outputu. Tretia časť obsahuje niektoré problémy modelovania vplyvu intenzívnych faktorov na dynamiku rastu produktivity práce, účinnosti výrobného kapitálu a súhrnnej efektívnosti v ekonomike.
Publikováno
2017-11-27
Sekce
Clanky