Analýza počtu simulácií v jazyku R

Autoři

  • Michal Páleš KMA FHI

Abstrakt

Jedna z úloh analýzy rizika môže predstavovať určenie najvhodnejšieho stochastického modelu v podobe náhodnej premennej opisujúcej dostupné údaje. Tieto modely sú základnými jednotkami sofistikovanejších modelov určených na kvantifikáciu rizika. V rámci kolektívneho modelu rizika potom predikujeme rozdelenie pravdepodobnosti počtu škôd, individuálnej výšky škody a agregovanej škody. Jednou z užitočných metód, ktorá slúži na určenie rozdelenia celkovej škody sú simulácie Monte Carlo. V tomto príspevku predstavíme simulačné nástroje jazyka R na generovanie pseudonáhodnch hodnôt z príslušného rozdelenia a nástroje pre generovanie hodnôt agregovanej škody. Zaoberáme sa najmä tendenciou potvrdenia skutočnosti, že simulácie sú zodpovedajúcou náhradou exaktných metód, ktoré môžu byť náročné aj z hľadiska numerického aj metodického.

Stahování

Publikováno

2018-11-29

Číslo

Sekce

Clanky