Analýza hodnoty poistného v životnom poistení vzhľadom na nariadenie 2004/113/ES

Autoři

  • Ingrid Ondrejková Krčová Ekonomická Univerzita v Bratislave
  • Katarína Sakálová Ekonomická Univerzita v Bratislave

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá uplatňovaním smernice 2004/113 / ES o rodovej rovnosti, ktorá okrem iného zakazuje používanie pohlavia ako jedna z kritérií pri výpočte výšky poistného pre nové zmluvy. Aj Napriek povoleným výnimkám v poisťovacej praxi Europska Súdny dvor v roku 2011 rozhodol, že využitím Rozdiel pro Hodnotenie Riziká čo by následnej cenotvorby poistného je v rozpore s Europska chartou. Poisťovne museli tieto rozdiely zrušiť. Na vybraných produktoch životnej poisťovacej činnosti sa preto prevádza analýza vplyvu úmrtí pred a po zavedení nariadenia na stanovenie jednorazového čistého poistného pre tieto produkty. Následne ich vyhodnotiť a porovnať z absolútneho aj relatívneho hľadiska.

Stahování

Publikováno

2018-11-29

Číslo

Sekce

Clanky