Požiadavky na finančné vykazovanie subjektov verejného sektora

Autoři

  • Marianna Kicova University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, Department of Accounting and Auditing

Abstrakt

Medzinárodná federácia účtovníkov (IFAC) prostredníctvom Rady pre medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor (IPSASB) sa usiluje zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť finančného vykazovania vo verejnom sektore. IPSASB stanovila požiadavky na finančné vykazovanie vo verejnom sektore v Koncepčnom rámci pre finančné vykazovanie subjektov verejného sektora určené na všeobecné účely. Príspevok sa zaoberá požiadavkami, ktoré sa uplatňujú pri príprave a prezentácii finančných výkazov subjektov verejného sektora určených na všeobecné účely (výkazy GPFR). Jedná sa o základné charakteristiky finančného vykazovania vo verejnom sektore (ciele finančného vykazovania vo verejnom sektore, vymedzenie vykazujúceho subjektu, používatelia informácií z výkazov GPFR), kvalitatívne charakteristiky, ktoré musia spĺňať informácie vo výkazoch GPFR, vymedzenie, kritériá pre vykázanie a oceňovanie zložiek účtovnej závierky a prezentovanie informácií vo výkazoch GPFR. Uplatňovanie stanovených požiadaviek na finančné vykazovanie vo verejnom sektore umožňuje zabezpečiť transparentnosť finančného vykazovania subjektov verejného sektora. Výkazy GPFR pripravené v súlade s požiadavkami Koncepčného rámca poskytujú transparentné informácie, ktoré sú užitočné pre používateľov za účelom prijatia zodpovednosti a prijímania rozhodnutí.  

Stahování

Publikováno

2018-11-29

Číslo

Sekce

Clanky