Využitie centrálnej limitnej vety pri výpočte poistného v životnom poistení.

Autoři

  • Lenka Smažáková KMA, FHI

Abstrakt

Existuje viacero metód výpočtu poistného v životnom poistení. Niektoré sú využívané pre svoju jednoduchosť, ako napríklad metóda súčasnej hodnoty a iné zase pre svoju komplexnosť. Príspevok sa zaoberá výpočtom poistného pomocou centrálnej limitnej vety pri spojitých poisteniach, hlavne spojitých dôchodkoch. Definujeme si pri základných typoch poistenia spojitú náhodnú premennú, ktorá bude vyjadrovať súčasnú hodnotu poistných plnení a vypočítame si jej strednú hodnotu a rozptyl. Navyše si stanovíme predpoklady tak, aby sa centrálna limitná veta dala použiť. Záverom príspevku je zhodnotenie použitia tejto metódy.

Stahování

Publikováno

2018-11-29

Číslo

Sekce

Clanky