Generovanie stochastických modelov zdravotného poistenia s podporou open source systému Maxima

  • Jozef Fecenko Katedra matematiky a aktuárstva Fakulta hospodárskej informatiky
  • Lea Škrovánková
Klíčová slova: health insurance, multistate models, Markov processes, matrix of transition, matrix of transition intensity, Maxima open source system

Abstrakt

Príspevok je zameraný na štúdium stochastických modelov v zdravotnom poistení  predovšetkým na využitie Markovových procesov. Táto problematika sa stáva byť dôležitou aj z hľadiska pandémie ochorenia na Covid-19. Hlavným výsledkom príspevku je programový kód v open source systéme Maxima na generovanie  stochastických modelov viacstavových modelov zdravotného poistenia. Jeho univerzálnosť je v tom, že dokáže jednak vygenerovať spomínané modely vo forme systému diferenciálnych rovníc so začiatočnými podmienkami a  riešiť tento systém v spomínanom softvéri.

Reference

...
Publikováno
2020-12-14