Vplyv pandémie na vysoké školstvo

Autoři

  • Peter Schmidt Katedra aplikovanej informatiky Fakulta hospodárskej informatiky
  • Igor Bandurič
  • Veronika Horniaková

Klíčová slova:

digitalizácia, covid, online, kreativita, vysoké školstvo

Abstrakt

Pandémiu Covid 19 nemusíme vnímať vo všetkých aspektoch len negatívne. Sú oblasti v ktorých vzniknutá situácia dokázala posunúť veci dopredu. Jednou z nich je aj školstvo a konkrétne nové formy vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch škôl. Mnohé formy e-learningu a dištančného vzdelávania prostredníctvom informačno-komunikačných technológií sú tu už niekoľko rokov, ale taký posun vpred, ako tomu bolo v uplynulom období ešte nezaznamenali. Často sa hovorí, že od dôb Márie-Terézie neprešlo školstvo takou reformou ako za posledné 2 roky. V článku prinášame stručný prehľad okolností a vplyvov z učiteľského pohľadu ako aj názory na možné riešenia podobných situácií.

Reference

Báthory, Z. (2000). Tanulók, ISKOLÁK, Különbségek. OKKER Oktatási Iroda.
EUA. (2020, November). Digi-he a strategic reflection tool on digitalisation at European Higher Education Institutions. EUA. Retrieved October 10, 2021, from https://eua.eu/101-projects/772-digi-he.
EUA. (2020, September). BRIEFING European higher education in the Covid-19 crisis. Brussels; European University Association asbl.
Falus, I. (2013). Didaktika: Elméleti Alapok a Tanítás tanulásához. Nemzedékek Tudása.
Heuer, B. P., & King, K. P. (2003, November 30). Leading the band: The role of the instructor in online learning for educators. Journal of Interactive Online Learning. Retrieved October 13, 2021, from https://eric.ed.gov/?id=EJ1066651.
Jurík, P. (2021). Tradičná výučba versus diaľková on-line výučba pri štúdiu informatiky na vysokej škole. Ekonomika a Informatika : Vedecký Časopis FHI EU v Bratislave a SSHI, 19(1), 55–65.
Schmidt, P., & Jurík, P. (2016). Use of e-learning in higher education - researchgate.net. Retrieved October 9, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/ 348393341_USE_OF_E-LEARNING_IN_HIGHER_EDUCATION.
Schmidt, P. (2015). In Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie (pp. 1–7). Bratislava, Slovakia; Ekonóm.
Schulmeister, R. (2009, December). Gibt es eine »Net Generation«? Hamburg; Universität Hamburg Zentrum für Hochschul- und Weiterbildung.
Siemens, G. (2005, January). Connectivism:a learning theory for the Digital age. Jan05_01. Retrieved October 13, 2021, from http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm.
Musk, R. (2020). How to create an online course: ǂthe ǂbeginner's guide to grow a profitable online learning business: Learn how to make money by teaching and selling your online class. s. n.
Toates, F. (2009). Burrhus F. Skinner: The shaping of behaviour. Palgrave Macmillan.

Stahování

Publikováno

2021-12-17