Komparace způsobu řešení finanční krize společnosti sanačním způsobem na Slovensku a v České republice

Autoři

  • Jindřiška Chodurová VŠB-TUO

Klíčová slova:

Reorganizace, Restrukturalizace, Finanční krize, Insolvence, Úpadek, Sanace

Abstrakt

Tato práce analyzuje schválené reorganizace v České republice a restrukturalizace na Slovensku v letech 2019-2022. Cílem je provedení analýzy schválených reorganizací a restrukturalizací v letech 2019-2022. Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů. Vstupními daty byly počty provedených reorganizací a restrukturalizací ve sledovaných letech v České republice a na Slovensku. Z analýzy vyplynulo, že reorganizace i restrukturalizace mají pozitivní dopad na společnosti. Délka insolvenčního řízení je na Slovensku kratší a v České republice delší. Nicméně kladný přínos sanačního způsobu řešení insolvenčního řízení je převyšující.

Stahování

Publikováno

2023-12-13