Informačné technológie so zameraním na cloud computing – analýza výhod a nevýhod

  • Mária Szivósová
Klíčová slova: cloud computing, poskytovatelia cloudov, inštančné typy, infraštruktúra ako služba

Abstrakt

So slovom cloud computing sa stretávame v posledných rokoch čoraz častejšie. Cloud využívajú už nielen veľké, ale aj malé firmy a ak nie, tak o ňom aspoň uvažujú. Taktiež prenikol aj medzi laické osoby, ktoré vo väčšej miere využívajú skôr len dátové úložisko prevažne v smartfónoch alebo v počítačoch. Cloud má mnoho výhod, ktoré si firmy uvedomujú, no ešte stále je diskutabilná bezpečnosť uložených dát v cloude. V príspevku sa zameriavame na troch najväčších poskytovateľov cloudu a to Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud Platform. Po dôkladnej analýze definujeme výhody a rizika cloudovej služby uvedených spoločností, so zameraním sa na jednu konkrétnu službu, ktorú poskytujú všetci traja poskytovatelia.

Reference

University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, Department of Applied Informatics , Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratisava, E-mail: maria.szivosova@euba.sk
Publikováno
2020-06-02