Lockdown a jeho dopady na ekonomické subjekty v Slovenskej republike

  • Miriama Blahušiaková
  • Lucia Ondrušová
Klíčová slova: uzavretie ekonomiky, finančná situácia, vládne opatrenia, COVID-19

Abstrakt

Celý svet čelí v súčasnosti kríze spôsobenej pandémiou COVID-19, kedy v dôsledku prijatých reštrikčných opatrení zameraných na predchádzanie šírenia vírusu došlo na jar 2020 k tzv. lockdownu ekonomiky, t. j. uzavretiu prevádzok, škôl, hraníc a pod. Cieľom príspevku je analyzovať opatrenia vlády a následné legislatívne zmeny, ktoré boli prijaté za účelom zmiernenia negatívnych dopadov krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 a vyhodnotiť výsledky dotazníkového prieskumu zameraného na zistenie vplyvu vládou prijatých opatrení na finančnú situáciu subjektov v SR.

Reference

nie je
Publikováno
2020-12-14