Digitálna deprivácia a COVID-19

Autoři

  • Viera Labudová Ekonomická univerzita v Bratislave

Klíčová slova:

pandémia COVID-19, digitálna deprivácia, logistická regresia

Abstrakt

Pandémia COVID-19 zasiahla vzdelávacie systémy všetkých krajín Európy. Školské systémy na túto krízu reagovali rýchlo, prispôsobili doterajší systém práce zmeneným podmienkam a pomerne plynulo prešli na online vzdelávanie. To si vyžiadalo oveľa intenzívnejšie využívanie informačných technológií. Hoci by sa mohlo zdať, že vlastníctvo počítača je v súčasnosti samozrejmosťou, podľa zisťovania EU SILC 2019 na Slovensku nemalo v roku 2019 počítač 26 % domácností zahrnutých do výberového súboru zisťovania a pripojenie k internetu nemalo 25 % domácností. V príspevku sme sa zamerali na charakterizovanie tých domácností, ktoré nevlastnia počítač a domácností, ktoré nemajú pripojenie k internetu.

Reference

Armitage R., & Nellums, L. B. (2021). COVID-19 and the consequences of isolating the elderly. Lancet Public Health. 5(5). e256. doi: 10.1016/S2468-2667(20)30061-X.
Ayllón, S., Holmarsdottir, H., & Lado, S. (2021). Digitally deprived children in Europe. (DigiGen - working paper series No. 3). doi: 10.6084/m9.figshare.14339054
Dimopoulos, K., Koutsampelas, Ch., & Tsatsaroni, A. (2021). Home schooling through online teaching in the era of COVID-19: Exploring the role of home-related factors that deepen educational inequalities across European societies. European Educational Research Journal, 20(4), 479-497. doi: 10.1177/14749041211023331
Doyle, O. (2020) COVID-19: Exacerbating educational inequalities? Working paper. https://publicpolicy.ie/downloads/papers/2020/COVID_19_Exacerbating_Educational_Inequalities.pdf (accessed1 November 2020).
Ellis, W. E., Dumas, T. M., & Forbes, L. M. (2020). Physically isolated but socially connected: Psychological adjustment and stress among adolescents during the initial COVID-19 crisis. Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement, 52(3), 177–187. https://doi.org/10.1037/cbs0000215
Grek, S. & Landri, P. (2021). Editorial: Education in Europe and the COVID-19 Pandemic. European Educational Research Journal, 20(4), 393-402. https://doi.org/10.1177/ 14749041211024781
OECD (2021 a). The State of School Education: One Year into the COVID Pandemic. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/201dde84-en
OECD (2021 b). The State of Global Education: 18 Months into the Pandemic. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/1a23bb23-en
ŠÚ SR. (2020). Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2020. https://slovak.statistics.sk
Tesar, M. (2020). Towards a Post-Covid-19 ‘New Normality?’: Physical and Social Distancing, the Move to Online and Higher Education. Policy Futures in Education, 18(5) 556-559. doi: 10.1177/1478210320935671

Stahování

Publikováno

2021-12-17