Vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHIhospodárska informatikaúčtovníctva a audítorstvoekonometria a operačný výskumaplikovaná štatistikaaktuárstvo
Publikováno: 2015-11-15

Celé číslo