Vol 13 No 1 (2015)

					Náhled Vol 13 No 1 (2015)
Vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHIhospodárska informatikaúčtovníctva a audítorstvoekonometria a operačný výskumaplikovaná štatistikaaktuárstvo
Publikováno: 2015-11-15

Celé číslo